• توضیح :
 • توضیح :
 • توضیح :
 • توضیح :

ورود اعضا

رتبه یک نیایش در سه سال اخیر

 • pic:فریبا حسینی

  فریبا حسینی

  رتبه : 1 1396 یزد
 • pic:حامد کشاورز

  حامد کشاورز

  رتبه : 1 1395 فارس
 • pic: ندا شیبانی

  ندا شیبانی

  رتبه : 1 1394 وکالت فارس
 • pic:اشکان منصوریان

  اشکان منصوریان

  رتبه : 1 1393 وکالت فارس

نفرات برتر آزمون وکالت

 • pic:فریبا حسینی

  فریبا حسینی

  رتبه : 1 1396 یزد
 • pic:سیده زهرا هاشمی نیا

  سیده زهرا هاشمی نیا

  رتبه : 2 1396 فارس
 • pic:زهرا تحویلدار

  زهرا تحویلدار

  رتبه : 2 1396 فارس(سهمیه)
 • pic:سید عباس موسوی

  سید عباس موسوی

  رتبه : 2 1398 ایلام
 • pic:علیرضا اکرمی

  علیرضا اکرمی

  رتبه : 2 1399 خوزستان
 • pic:اعظم صفی

  اعظم صفی

  رتبه : 3 1397 فارس(سهمیه)
 • pic:علی اصغر دهقانی نژاد

  علی اصغر دهقانی نژاد

  رتبه : 3 1396 یزد(کتاب و جزوه)
 • pic:رخسانا انصاری

  رخسانا انصاری

  رتبه : 4 1398 بوشهر
 • pic:مهدی صفری

  مهدی صفری

  رتبه : 5 1397 فارس(سهمیه)
 • pic:امید زارع

  امید زارع

  رتبه : 5 1396 یزد
 • pic:سیدمیلاد مهدوی

  سیدمیلاد مهدوی

  رتبه : 5 1396 خوزستان
 • pic:ابراهیم قهرمانی

  ابراهیم قهرمانی

  رتبه : 5 1396 فارس
 • pic:نوید یونسی

  نوید یونسی

  رتبه : 6 1396 قزوین(سهمیه)
 • pic:نجمه صادقی

  نجمه صادقی

  رتبه : 7 1396 بوشهر(سهمیه)
 • pic:علیرضا ذاکر

  علیرضا ذاکر

  رتبه : 7 1397 بوشهر(سهمیه)
 • pic:رامین احمدی

  رامین احمدی

  رتبه : 7 1397 کرمانشاه(سهمیه)
 • pic:سهیلا خادمی

  سهیلا خادمی

  رتبه : 8 1397 فارس(سهمیه)
 • pic:محسن کاویانی

  محسن کاویانی

  رتبه : 8 1396 فارس
 • pic:فاطمه رحیم پناه مهرابادی

  فاطمه رحیم پناه مهرابادی

  رتبه : 9 1396 فارس(سهمیه)
 • pic:سعید مهبودی

  سعید مهبودی

  رتبه : 9 1396 قم( کتاب و جزوه)

کانال تلگرام موسسه