• توضیح :
 • توضیح :

ورود اعضا

رتبه یک نیایش در سه سال اخیر

 • pic: ندا شیبانی

  ندا شیبانی

  رتبه : 1 1394 وکالت فارس
 • pic:اشکان منصوریان

  اشکان منصوریان

  رتبه : 1 1393 وکالت فارس
 • pic:مهرزادبردبار

  مهرزادبردبار

  رتبه : 1 1394 کشور
 • pic:حامد کشاورز

  حامد کشاورز

  رتبه : 1 1395 فارس

نفرات برتر آزمون وکالت

 • pic:حامد کشاورز

  حامد کشاورز

  رتبه : 1 1395 فارس
 • pic:اسکندر رنجبر ابو علی

  اسکندر رنجبر ابو علی

  رتبه : 2 1395 مرکز
 • pic:شامراد مرادی دهداری

  شامراد مرادی دهداری

  رتبه : 2 1395 فارس (سهمیه)
 • pic:فروغ حیدری

  فروغ حیدری

  رتبه : 3 1395 بوشهر
 • pic:الهام زراعت پیشه

  الهام زراعت پیشه

  رتبه : 4 1395 فارس
 • pic:مریم بردبار-استفاده از جزوه

  مریم بردبار-استفاده از جزوه

  رتبه : 6 1395 فارس
 • pic: مهرناز مفرد بوشهری

  مهرناز مفرد بوشهری

  رتبه : 7 1395 بوشهر
 • pic:محمد عابدی

  محمد عابدی

  رتبه : 7 1395 خوزستان
 • pic:مرضیه عبودی

  مرضیه عبودی

  رتبه : 7 1395 فارس
 • pic:مهناز مزیدی شرف آباد

  مهناز مزیدی شرف آباد

  رتبه : 7 1395 یزد
 • pic:غلامرضا فرزانه شهرکی

  غلامرضا فرزانه شهرکی

  رتبه : 8 1395 فارس
 • pic:محمد مهدی ضرغامی

  محمد مهدی ضرغامی

  رتبه : 45 1395 فارس

کانال تلگرام موسسه